24 Aralık 2010 Cuma

Gecenin ŞiiriBEDAVA
Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekanlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.

23 Aralık 2010 Perşembe

Mustafa Fehmi Kubilay
Cumhuriyet Devrimimizin kahraman şehidi Asteğmen Kubilay'ın ölüm yıldönümü için yazdığım yazının aynı zamanda ilk blog yazım olması öncelikle benim için bir onur kaynağı.

23 Aralık 1930 da yaşanan bu acı olayın üstünden tam 80 yıl geçti. 

Kubilay'dan sonra pek çok aydınımızı daha şehit verdik.

Laik ulusal devletimize düşman olan karanlık güçler, 80 yıl boyunca durmadı, tam tersine güçlenerek varlıklarını sürdürdüler.

Ulus-devleti parçalayıp yerine din temelli, etnik temelli, küresel sermayenin emrinde bir ülke düzeni düşleyen şer odaklarının karşısına bir anıt gibi dikilmek, tüm kemalistlerin boynunun borcudur.

Son sözü Ulu Önder'e bırakalım:

"Hepimizin, dikkatimiz, bu meseledeki vazifelerimizin icabatını hassasiyetle ve hakkıyla yerine getirmeye matuftur. Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve Cumhuriyetin mefkureci muallim heyetinin kıymetli uzvu Kubilay Bey, temiz kanı ile Cumhuriyet'in hayatiyetini tazelemiş ve kuvvetlendirmiş olacaktır."